הסיפור המפתיע מאחורי חגי תחילת השנה

הסיפור המפתיע מאחורי חגי תחילת השנה. הרצאה על ההפתעות שבחגי תשרי, מראש השנה עד סוכות. זאת הרצאה מרתקת המתאימה לחוגי בית ואף לחברות המעוניינות בהרצאות העשרה לעובדים, הבודקת האם אנו מכירים באמת את חגי החודש הזה, חודש תשרי. האם תמיד הוא היה הראשון בשנה, מדוע מצויים בו כמעט מחצית ממועדי לוח השנה, ומה משרת החיבור של עשרת ימי תשובה עם עליה לרגל לירושלים לאחר מכן.

הרצאת העשרה בליווי מצגת  מתוך הרקע שלי במחקר היסטורי בסורבון ובאוניברסיטת תל אביב. מסע בזמן המציע תשובות דתיות, רוחניות, סמליות, והיסטוריות אודות אינטרסים ודמויות בעלות כוח הבוחשות בקלחת. מפגש בליווי מצגת סיפורים וידע רב עם החודש החשוב ביותר בשנה שכבר חשבנו שאנו יודעים עליו הכל.

הרצאה מרתקת לכל מי שרוצה להכיר את היהדות מכיוונים בלתי צפויים. צרו אתי קשר והזמינו אליכם הרצאה שהיא מפגש מרתק. זאת האחריות שלי. טל רשף.

תחילת שנה, יום צום ועליה לרגל

האם תמיד התחילה השנה העברית בא' בתשרי? יש היגיון בכך שהיא תתחיל בסוף הקיץ? מדוע זה מתחבר עם עליה לרגל לירושלים? עם יום של צום וסיגופים? עם עומס כל כך גדול של מועדים שלא קיים בשום חודש אחר בלוח? זאת מקריות? את כל אלה מבררת ההרצאה על ההפתעות שבחגי תשרי, מראש השנה עד סוכות. הסיפור המפתיע מאחורי חגי תחילת השנה.

בחודש הראשון בשנה העברית, חודש תשרי, יש התרחשויות רבות, עומס גדול של אירועים ושאלות פתוחות. ההרצאה בוחנת את כל אלה ומגלה סיפור שונה ממה שהורגלנו לשמוע, סיפור הפותח אפשרויות שונות להבין את חגי תשרי. לשם כך לוקחת אותנו ההרצאה אל אירועים במוספוטמיה לפני אלפי שנה. אל ממצאים ארכיאולוגים מרחבי הארץ. היא קוראת במקומות שונים בתנך ומשווה ביניהם. בתוך כל אלה היא שואלת שאלה חשובה: מי הרויח מקיום חגי חודש תשרי? מחגי תחילת השנה העברית?

את כל אלה עושה ההרצאה בליווי מצגת, עם סיפורים, עם תמונות, ידע היסטורי, תרבותי וארכיאולוגי רב. היא מתארת את ההפתעות שמאחורי חגי תשרי בשפה ברורה לכל קבוצה ולכל אדם. שפה שלא דורשת ידע מוקדם אלא רק סקרנות. בהמשך לכך היא יוצאת למסע בזמן וברחבי העולם לבחון כיצד ומתי נחוגה תחילת השנה בתרבויות אחרות. אצל הסינים, השבטים הגרמאניים, בתרבות הודו, אצל האצטקים במקסיקו.

ההרצאה על ההפתעות שבחגי תשרי, מראש השנה עד סוכות מפתיעה. היא מביאה מידע שמציג את תחילת השנה העברית באור חדש ופותחת דרך חדשה לראות את חגי תשרי.

לשירותכם, טל רשף.


אודותי

טל רשף הרצאה מצגת