מידע עסקי כלכלי ותרבותי

קבלו את המידע הנחוץ לכם, כלים ללקיחת החלטות ולעבודה יעילה ומביאת תוצאות מול שוקי היעד שלכם.

מידע עסקי, כלכלי ומידע תרבותי המבוסס על הניסיון שלי בפעילות עסקית בינלאומית ועל ניסיון בניתוח כלכלות ומדינות לצורך הבנה של מדינת היעד.

מה המדינה מולה אתם עובדים? מה המידע הנחוץ לכם על מנת לקחת החלטות ולשפר תוצאות מולה?

צרו אתי קשר, נשוחח, אשאל כמה שאלות ועל בסיס זה אשלח לכם כבר באותו יום הצעת מחיר מסודרת ומלאה המגדירה תכנים, פורמט ומועדי מסירה.

חקר סביבה ליעד במזרח אסיה

חקר סביבה במדינות מזרח אסיה

חקר סביבה ליעד באפריקה

חקר סביבה במדינות אפריקה

חקר סביבה ליעד באמריקה הלטינית

חקר סביבה באמריקה הלטינית

פרסומים

לפירסומים נוספים

אודות טל רשף