הרצאה על היציאה ממצרים אל אמונה באל יחיד

הרצאה אודות פסח, האביב ויציאת מצרים מתוך הרקע שלי במחקר היסטורי בסורבון ובאוניברסיטת תל אביב.

הרצאת העשרה הלוקחת אותנו, בליווי תמונות וסיפורים, אל המקום בו החלה האמונה באל יחיד, סיפור שיש בו מיתוסים והיסטוריה.

מסע אל מאבקים בין כוהנים לפרעונים, שבטים במדבר ורעיון מהפכני שמשנה את ההיסטוריה בדרכים רבות יותר ממה שהעלינו בדעתנו.

הרצאה מרתקת בת 90 דקותבליווי מצגת, המתאימה לחוגי בית וכהרצאת העשרה לעובדים, המתארת את פסח, התקופה והאירועים שבבסיס החג.

מפגש עם תחילת האמונה באל אחד.הרצאה המתאימה לכל אדם ולכל קבוצה שחושפת בחג הפסח ובתקופת האביב פנים שלא ידענו עליהן.

צרו אתי קשר והזמינו הרצאה הבוחנת את החג דרך עיני המחקר ההיסטורי שהיא מפגש מרתק, וזאת האחריות שלי.

אודותי