הרצאה של מוזיקה, היסטוריה ורדיפות

הרצאה מרתקת בליווי מצגת סיפורים כאב וצחוק גם יחד, המתאימה לחוגי בית וגם כהרצאות העשרה לעובדים.

מפגש בליווי מצגת עם הסיפור הצוענים, אנשי חופש ושל שמחת חיים? או כייסים וחוטפי ילדים? הנודדים בעולם בלי מולדת.

מי הם בכלל אותם צוענים? האם הם באמת נודדים בקרונות, מנגנים בתיבת נגינה ומרקידים דובים מאולפים, עד כמה אסמרלדה וכרמן מייצגות אותם.

הרצאה מתוך הרקע שלי בחקר הרעיונות בסורבון ובאוניברסיטת תל אביב, שלוקחת אותנו למסע אל תולדותיו ותרבותו של העם הצועני

מסע ממקורותיהם, נדודיהם, השואה שהם עברו ותפוצתם היום בעולם. הרצאה המתאימה לכל קבוצה ולכל אדם .

צרו אתי קשר והזמינו אליכם הרצאה שהיא מפגש מרתק וזאת האחריות שלי.

אודותי