הרצאה על הדרך בה אנשים שונים בוחרים לזכור את השואה

הרצאת העשרה בת 90 דקות בליווי מצגת, המתאימה לחוגי בית וכהרצאת העשרה לעובדים, אודות יום השואה והמאבק על הזיכרון.

מפגש הבוחן מה אנו זוכרים מהשואה, מה רוצות ורצו פעם רשויות המדינה שנזכור, ומה נרצה אנחנו שיזכרו ילדינו.

הרצאה מרתקת מתוך הרקע שלי במחקר היסטורי בסורבון ובאוניברסיטת תל אביב, ברוחב ובעומק וברגישות אודות המגמות השונות של זיכרון השואה.

מסע אל אלה שתיעדו בזמן השואה, הגישות של מדינות שונות, הציורים, הצילומים, הסיפרות והתיעוד, המברר אם השואה היא אחת לכולם.

צרו אתי קשר והזמינו אליכם הרצאה אודות הדרך השונה בה זוכרים ומדוע, הרצאה שהיא מפגש מרתק וזאת האחריות שלי.

אודותי