מהפיכות של יסמין ושל פייסבוק

הרצאת העשרה מרתק המתאימה לחוגי בית וכהרצאת העשרה לעובדים, המתארת בליווי מצגת את הסיפור של מהפיכות היסמין.

מפגש עם ההתקוממויות ששטפו לפני שנים מעטות את מדינות ערב, הורידו והעלו שליטים, ויצרו שינויים לצד ציפיות ואכזבות.

הרצאה מתוך הרקע שלי בחקר הרעיונות בסורבון ובאוניברסיטת תל אביב, הבוחנת מה יצר זאת, הטכנולוגיה? המודרניזציה?

מה צמח במפגש בין ערב למערב? הרצאה על תופעה מרתקת שבה נפגשות תרבויות, שבה החברה הערבית עוברת שינויים אבל גם ממשיכה להיות מי שהיא.

מסע אל החברה הערבית המוסלמית, אל שורשי אביב העולם הערבי ממסע נפוליאון, דרך לורנס איש ערב וועד מדינות ערב של היום.

צרו אתי קשר והזמינו אליכם הרצאה שהיא מפגש מרתק וזאת האחריות שלי.

אודותי