בין לקוחותיי

מידגם של לקוחות שהסתייעו בידע ובניסיון של טל רשף לפעילות מול שוקי העולם